CAB Group
All Systems Operational

About This Site

Welcome to CAB Groups home for reel-time performance, uptime and scheduled maintenance. Here we will provide you with both live and historical data on system performance. If there are any interruptions in service, a note will be posted here.

CABAS ? Operational
CABAS - Sweden/Iceland ? Operational
CABAS - Finland/Estonia ? Operational
CABAS Heavy ? Operational
CABAS Glas ? Operational
Repair methods - ALLDATA ? Operational
Repair Methods - Thatcham Operational
CABAS Damage inspection App Operational
CAB Plan ? Operational
DBS - Norway (Estimation plugin + DB) ? Operational
Meps ? Operational
Meps Web Application ? Operational
Meps Inspection App ? Operational
Auto Reply ? Operational
Auto Reply - Norway Operational
Auto Reply - Sweden, Finland, Iceland Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
Jan 27, 2020
Resolved - We have now solved the problem causing the intermittent issues for some customers in CABAS & CAB Plan. We apologize for the inconvenience that this may have caused.


Kind regards
CAB
Jan 27, 12:06 CET
Jan 26, 2020

No incidents reported.

Jan 25, 2020

No incidents reported.

Jan 24, 2020
Resolved - Vi har nu löst problemet i Meps. Vi ber om ursäkt för besväret som det kan ha orsakat dig.
Hör av dig till Meps Support om du har frågor:

Sverige: support@meps.se
Norge: support@cabgroup.no
Finland: support@cabgroup.fi


We have now solved the problem in Meps. We apologize for any inconvenience this may have caused you.
Please contact Meps Support if you have any questions:

Sweden: support@meps.se
Norway: support@cabgroup.no
Finland: support@cabgroup.fi
Jan 24, 10:44 CET
Monitoring - Nu kan du arbeta som vanligt i Meps igen. Vi har åtgärdat problemet, men för säkerhets skull har vi extra övervakning tills vi är säkra på att allt fungerar som förväntat.

Vi kommer hålla dig uppdaterad.


You can now work in Meps as usual again. We have fixed the problem, but have extra monitoring until we are sure everything that is working as expected.

We will keep you updated.
Jan 24, 09:03 CET
Identified - Vi har identifierat problemet i Meps och jobbar för att lösa det så snart som möjligt.
Vi kommer hålla dig uppdaterad.


We have identified the problem in Meps and are working to resolve it as soon as possible.
We will keep you updated.
Jan 24, 08:12 CET
Investigating - För närvarande har vi problem med Meps. Vi ber om ursäkt för detta och arbetar med att lösa problemet så snart som möjligt.

Felet påverkar användare i Sverige, Norge och Finland.
Vi kommer hålla dig uppdaterad.


At the moment, there are problems with using Meps. We are sorry for this and are working to solve the problem as soon as possible.

The error affects users in Sweden, Norway and Finland.
We will keep you updated.
Jan 24, 07:55 CET
Jan 23, 2020

No incidents reported.

Jan 22, 2020

No incidents reported.

Jan 21, 2020

No incidents reported.

Jan 20, 2020
Resolved - Vi har nu löst problemet i Meps. Vi ber om ursäkt för besväret som detta kan ha orsakat för dig.
Hör av dig till Meps Support om du har frågor:

Sverige: support@meps.se
Norge: support@cabgroup.no
Finland: support@cabgroup.fi


We have now solved the problem in Meps. We apologize for any inconvenience this may have caused you.
Please contact Meps Support if you have any questions:

Sweden: support@meps.se
Norway: support@cabgroup.no
Finland: support@cabgroup.fi
Jan 20, 16:22 CET
Investigating - För närvarande har vi problem med Meps. Vi ber om ursäkt för detta och arbetar med att lösa problemet så snart som möjligt.

Felet påverkar användare i Sverige, Norge och Finland.
Vi kommer hålla dig uppdaterad.

Vänliga Hälsningar
CAB

At the moment, there are problems with using Meps. We are sorry for this and are working to solve the problem as soon as possible.

The error affects users in Sweden, Norway and Finland.
We will keep you updated.

Kind regards
CAB
Jan 20, 16:17 CET
Jan 19, 2020

No incidents reported.

Jan 18, 2020

No incidents reported.

Jan 17, 2020
Resolved - Vi har nu löst problemet i Meps. Vi ber om ursäkt för besväret som detta kan ha orsakat för dig.
Hör av dig till Meps Support om du har frågor:

Sverige: support@meps.se
Norge: support@cabgroup.no
Finland: support@cabgroup.fi


We have now solved the problem in Meps. We apologize for any inconvenience this may have caused you.
Please contact Meps Support if you have any questions:

Sweden: support@meps.se
Norway: support@cabgroup.no
Finland: support@cabgroup.fi
Jan 17, 12:05 CET
Monitoring - Vi har nu åtgärdat delar av problemet. Planen är att åtgärda resterande problem med en driftsättning efter 21:00 CET ikväll. Vi kommer att ha extra övervakning tills vi är säkra på att allt fungerar som förväntat.

Vi kommer hålla dig uppdaterad.


We have now fixed parts of the problem. The plan is to fix the remaining problems with a patch after 21:00 CET tonight. We will have extra monitoring until we are sure that everything is working as expected.

We will keep you updated.
Jan 16, 11:56 CET
Identified - Tyvärr har vi fortsatta fel i Meps, vi har identifierat problemet och jobbar för att lösa det så snart som möjligt.
Vi håller dig uppdaterad.

Unfortunately, we still have errors in Meps, we have identified the problem and are working to resolve it as soon as possible.
We will keep you updated.
Jan 15, 14:50 CET
Investigating - Meps problem

För närvarande har vi ett slumpmässigt fel i Meps som i få fall orsakar fel i några av arbetsflödena. Detta kan exempelvis leda till att begäran om besiktningsbeslut inte når beställaren.

Vi ber om ursäkt för besväret som detta kan orsaka och arbetar för att lösa detta så snart som möjligt.

Felet påverkar alla marknader.

Vi kommer att uppdatera denna incident kontinuerligt.
Vänliga Hälsningar
CAB

Meps failure

Currently, we have a random error in Meps that in few cases causes errors in some of the workflows. This can, for example, lead to the request for inspection decision not reaching the client.

We apologize for the inconvenience that this may cause and are working to resolve this as soon as possible.

The failure affects all markets.

We will update this incident continuously.
Kind regards
CAB
Jan 14, 12:30 CET
Jan 13, 2020

No incidents reported.